V program so vključene osebe z okvaro sluha, ki se zaradi ovir na področju komunikacije težje vključujejo v različne oblike življenja in dela. Zaradi ovir na področju komunikacije so osebe z okvaro sluha odrinjene iz družbenega življenja slišeče populacije.

V okviru programa, uporabnikom nudimo različne oblike svetovanja in neposredno strokovno pomoč pri realizaciji njihovih ciljev, pri čemer preprečujemo njihovo socialno izključenost. Pri delu s posameznikom soustvarjamo delovni odnos glede na vrsto in stopnjo okvare sluha ter ostale psihosocialne značilnosti posameznikov. Pri individualnem delu uporabnike programa informiramo, usmerjamo, jim svetujemo in po potrebi usmerjamo na pristojne institucije ter pomagamo pri reševanju problema zaradi katerega poiščejo pomoč. Vključujemo se v reševanje različnih stisk in problematike na področjih zaposlovanja, šolanja, socialnega varstva, zdravstva, pokojninskega zavarovanja, revščine in drugo ter skrbmo za ohranjanje zdravja z omogočanjem lažjega dostopa do koriščenja počitniških kapacitet.

V okviru programa izvajamo različna predavanja, tečaje, delavnice, okrogle mize, strokovna srečanja, individualne pogovore v obliki svetovanja in usmerjanja, skupine za samopomoč in drugo. Gluhe, naglušne in gluho slepe informiramo o tehničnih pripomočkih, ki jih potrebujejo za funkcioniranje v vsakdanjem življenju.

programdrustva1.jpgprogramdrustva3.jpgprogramdrustva4.jpgprogramdrustva2.jpg

{slider Informativna dejavnost}

Posledice okvare sluha se kažejo na področju sporazumevanja, dostopnosti do informacij, razumevanju ter pri aktivnem vključevanju oseb z okvaro sluha v širše družbeno okolje. Mediji niso prilagojeni posebnim potrebam oseb z okvaro sluha, zato s tem programom premagujemo komunikacijske ovire. Zaradi komunikacijske oviranosti, nerazumljenih tujk in vsebine, so osebe z okvaro sluha, v primerjavi s slišečimi, v neenakopravnem položaju.

V okviru programa sodelujemo z različnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi. Uporabnike in širšo javnost redno obveščamo o aktivnostih v društvu, ter tudi o pravicah in posebnih potrebah te populacije.

Program zajema tudi sodelovanje pri oblikovanju prispevkov na spletni strani ZDGNS, sodelovanje v oddaji Prisluhnimo tišini in pri ustvarjanju časopisa Iz sveta tišine. Društvo izdaja zgibanko in glasilo: »Svet brez zvoka«. V okviru tega programa deluje tudi spletna stran društva in profil na facebooku.

Z izvajanjem programa vplivamo na: osveščenost družbe o osebah z okvaro sluha, vplivamo na uveljavljanje pravic, potreb in možnosti oseb z okvaro sluha, krepimo prepoznavnost slovenskega znakovnega jezika, ki je materni jezik gluhih, odpravljamo diskriminacijo, ustvarjamo enake možnosti in na ustrezen način informiramo osebe z okvaro sluha.

informativnadejavnost1.jpginformativnadejavnost2.jpginformativnadejavnost3.jpg

{slider Kultura gluhih}

S programom opozarjamo javnost na gluhoto, ki je nevidno invalidnost in kulturo gluhih.

kulturagluhih3.jpgkulturagluhih4.jpgkulturagluhih2.jpgkulturagluhih1.jpg

{slider Rekreacija in šport}

Program ima posebno vrednost zaradi specifičnega načina komunikacije in sporazumevanja gluhih, naglušnih in gluho slepih oseb in s tem povezanega težjega vključevanja v slišečo družbo. V tem programu lahko najdejo osebe z okvaro sluha veliko vsebin, ki vplivajo na izboljšanje kakovosti njihovega življenja. Na ta način se osebe z okvaro sluha enakovredno in samostojno vključujejo v ožje in širše družbeno okolje. Športne prireditve, ki jih organizira društvo, druga društva v okviru ZDGNS ali Zveza za šport invalidov Slovenije, na državni, mednarodni ali prijateljski ravni, so prilagojene osebam z okvaro sluha.

Program zajema različne športne panoge: odbojka v dvorani, odbojka na mivki, kolesarjenje, košarka, smučanje, ribolov, futsal, mali nogomet, šah balinanje, bowling, tenis… Športno-rekreativna dejavnost pomeni gluhim gluhim in naglušnim osebam eno izmed pomembnejših aktivnosti s katero se ukvarjajo v svojem prostem času. To je področje na katerem lahko merijo svoje sposobnosti s slišečimi, kar pozitivno vpliva na njihov psihosocialni razvoj in dobro samopodobo.

Program bogati tako vsebino delovanja društva kot življenja uporabnikov tega programa.

sport1.jpgsport4.jpgsport3.jpgsport2.jpg

{/sliders}

 

Sedež društva

Lešničarjeva ulica 5, 3000 Celje

Tel.: (03) 49 30 202

Fax: (03) 54 42 666

Gsm: 031 567 241

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Uradne ure

Ponedeljek: 8.00 - 12.00

Sreda: 8.00 - 12.00

Četrtek: 13.00 - 17.00

 

Odgovorni v društvu

Predsednik: Aleš Peperko

Podpredsednik: Milan Zupanc

Sekretarka: Sibila Čater

Vodja sekcije za šport: Tomaž Klemen 

Vodja sekcije za kulturo: Sabina Radovanović 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com